Debt securitization

Το debt securitization (κεφαλαιοποίηση χρεών) είναι η πώληση των οφειλών μίας εταιρείας στην αγορά ως μέρος ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος.

Για παράδειγμα, αν μία τράπεζα δανείσει 1,000,000€ σε μία εταιρεία που θα επιστρέψει τα χρήματα με πληρωμές 120,000€ το έτος για 10 χρόνια, η τράπεζα μπορεί να πουλήσει αυτά τα μελλοντικά έσοδα ως μέρος ενός προϊόντος συνήθως μαζί με άλλες ροές εσόδων ιδίου τύπου. Με αυτό το τρόπο η τράπεζα μπορεί να προσφέρει πιο ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και επίσης να ξεφορτωθεί το ρίσκο των μελλοντικών ταμειακών ροών.

Η κεφαλαιοποίηση χρεών χρησιμοποιήθηκε για να ξεφορτωθούν οι μεγάλες τράπεζες το ρίσκο στεγαστικών δανείων και άλλου τύπου δανείων που είχαν δοθεί χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους πριν τη κρίση κεφαλαίου το 2008. Η δυσκολία με την κεφαλαιοποίηση χρεών προέρχεται από την αδυναμία του αγοραστή των κεφαλαιοποιημένων χρεών να καταλάβει το ρίσκο που περιέχει κάθε προϊόν που κατασκευάζει η τράπεζα.

Τα CDO είναι ένα άλλο παράδειγμα κεφαλαιοποιημένων χρεών.