Πληθωρισμός (Inflation)

Πληθωρισμός είναι η αύξηση των τιμών σε μία οικονομία από μία χρονική περίοδο στην επόμενη. Ο πληθωρισμός υπολογίζεται με βάση ένα πακέτο βασικών προϊόντων, π.χ., γάλα, ψωμί, ρούχα, τηλεόραση, κλπ., η τιμή του οποίου μετριέται συνήθως κάθε 3 μήνες.

Ο υψηλός πληθωρισμός σε μία χώρα προκαλεί νομισματική αστάθεια λόγω της συνεχόμενης αλλαγής της αξίας του νομίσματος σε σχέση με άλλα πιο σταθερά νομίσματα. Επομένως, ο χαμηλός πληθωρισμός είναι στόχος των περισσότερων κυβερνήσεων του κόσμου.