Ομόλογο

Το ομόλογο είναι μία συμφωνία δανεισμού χρημάτων που εκδίδει μία χώρα ή εταιρεία που δεσμεύει τον εκδότη να πληρώσει τον κάτοχο του ομολόγου ένα συγκεκριμένο ποσό σε μία συγκεκριμένη στιγμή στο μέλλον. Π.χ., ένα κρατικό ομόλογο που δεσμεύει το κράτος να πληρώσει τον κάτοχο 1.100.000€ σε 1 χρόνο από σήμερα.

Τα ομόλογα έχουν ονομαστική αξία, π.χ., 1.000.000€ σήμερα, που πρέπει να παραδώσει ο αγοραστής στον εκδότη για να αγοράσει το ομόλογο. Στο παράδειγμά μας, ο αγοραστής θα έδινε 1.000.000€ στο κράτος σήμερα και σε 1 χρόνο θα έπερνε 1.100.000€, επομένως το ομόλογο αποδίδει επιτόκιο 10%.

Τα κρατικά ομόλογα θεωρούνται επένδυση χαμηλού ρίσκου και συνήθως αποδίδουν χαμηλά επιτόκια σε σχέση με άλλες επενδύσεις. Εκτός αν η χώρα που εκδίδει τα ομόλογα φτάνει κοντά στη χρεοκοπία οπού το ρίσκο είναι πολύ υψηλό για τους επενδυτές και τα επιτόκια που απαιτούν αυξάνονται δραστικά.

Λέξεις κλειδί: omologo, omologa, ομολογο, ομολογα, bonds, bond