Καπιταλισμός

Ο καπιταλισμός είναι ένα οικονομικό σύστημα οπού η διανομή μέσων παραγωγής και πλούτου γίνεται από ιδιώτες η οποίοι έχουν και δικαίωμα ιδιοκτησίας τους.

Ιδιώτες αποφασίζουν τι παράγεται, πώς παράγεται, και τη τιμή κάθε προϊόντος σε ένα καπιταλιστικό σύστημα. Με αυτό το τρόπο μέσω ανταγωνισμού τα προϊόντα σε ένα καπιταλιστικό σύστημα εξελίσσονται είτε με την πτώση των τιμών τους ή με την τεχνολογική τους εξέλιξη.

Ο κομμουνισμός αντιθέτως δίνει τη δυνατότητα στους ηγέτες μίας χώρας να αποφασίζουν οι ίδιοι την διανομή μέσων παραγωγής και τα προϊόντα που παράγονται. Επομένως το φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών είναι μικρότερη και η εξέλιξη τους σχεδόν ανύπαρκτη. Χωρίς την κατάλληλη τεχνογνωσία και ισχυρό ανταγωνισμό, τα κίνητρα και μέσα της εξέλιξης δεν υπάρχουν.

Η παγκόσμια οικονομία σήμερα λειτουργεί ως μια καπιταλιστική οικονομία. Αν μία χώρα παράγει ένα προϊόν που είναι καλύτερο (σε ποιότητα ή απόδοση) ή πιο φτηνό σε σχέση με το ίδιο προϊόν μιας άλλης χώρας, τότε θα προτιμηθεί το καλύτερο προϊόν από τη παγκόσμια αγορά.

Στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα που ζούμε, οι χώρες με ανταγωνιστικές αγορές που εξελίσσονται συνεχώς για να παράγουν φθηνότερα ή τεχνολογικά ανώτερα προϊόντα έχουν την μεγαλύτερη επιτυχία. Π.χ., η Γερμανία, Κίνα, Ιαπωνία, Η.Π.Α..

Η «Βίβλος» του καπιταλισμού είναι το βιβλίο του Σκοτσέζου οικονομολόγου από το 1800, του Adam Smith, που ονομάζεται The Wealth of Nations. Στο βιβλίο ο Smith περιγράφει μια καπιταλιστική οικονομία που παριστάνει την σημερινή παγκόσμια οικονομία.