Credit default swap

Το credit default swap (CDS) είναι ένα συμβόλαιο ασφάλειας χρεοκοπίας για ένα οικονομικό προϊόν που ο αγοραστής θεωρητικά κατέχει. Π.χ., εάν αγοράσουμε ένα ομόλογο από το Ελληνικό κράτος και αγοράσουμε ένα συμβόλαιο ασφάλειας του ομολόγου (CDS) θα έχουμε ασφαλίσει τα χρήματά μας από τη πιθανότητα χρεοκοπίας του Ελληνικού κράτους. Αν η πιθανότητα χρεοκοπίας είναι υψηλή θα είναι υψηλή και η τιμή του CDS. Αντιθέτως αν η πιθανότητα χρεοκοπίας είναι μηδαμινή θα είναι φθηνό και το CDS.

Δηλαδή η αγορά των CDS απεικονίζει τη πιθανότητα χρεοκοπίας κρατών, εταιρειών, κλπ.

Η κρίση χρέους της Ευρωζώνης έχει καθοριστεί από τα credit default swaps και ο βασικός λόγος είναι ότι τα CDS ανταλλάσσονται ελεύθερα στην αγορά χωρίς ο κάτοχος τους να κατέχει το προϊόν που ασφαλίζει. \

Π.χ., μπορούμε ελεύθερα να αγοράσουμε ένα συμβόλαιο ασφάλειας ομολόγων χωρίς να κατέχουμε τα ομόλογα. Για αυτό το λόγο οι τιμές των συμβολαίων CDS μπορούν να κινούνται σε εξωπραγματικά επίπεδα που δεν συνδέονται άμεσα με την πραγματικότητα της αγοράς ομολόγων, κάτι που θα γινόταν στη περίπτωση που οι αγοραστές των CDS θα έπρεπε να κατέχουν και τα ομόλογα που ασφαλίζουν.