Αποπληθωρισμός (deflation)

Ο αποπληθωρισμός είναι η σταδιακή μείωση των τιμών λόγο μείωση της ποσότητας των χρημάτων που κατέχει η αγορά. Η μείωση της ποσότητας χρημάτων μπορεί να είναι αποτέλεσμα μειωμένων κρατικών επενδύσεων ή μειωμένων δαπανών νοικοκυριών που μειώνουν την κατανάλωση.

Σε περιόδους αποπληθωρισμού η ανεργία είναι συνήθως αυξημένη και μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική κρίση και κρίση ρευστότητας.

Το αντίθετο και πιο συχνό φαινόμενο είναι ο πληθωρισμός.