Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που πρέπει να γνωρίζουμε

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζουμε τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι επενδυτές και όσοι ασχολούνται με τη διαχείριση επιχειρήσεων. Συμπεριλαμβάνονται δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών που αποδεικνύουν την παραγωγικότητα μιας εταιρείας σε σχέση με το κεφάλαιο που απαιτεί. Οι δείκτες χρεοκοπίας δίνουν μία αίσθηση για την χρηματοοικονομικοί υγεία μιας εταιρείας και πόσο κοντά βρίσκεται στην πιθανότητα χρεοκοπίας. Οι δείκτες απόδοσης/εκτίμησης μετοχών που μας δίνουν μία ιδέα για το τί πιστεύει η αγορά για μία εταιρεία σε σχέση με την πραγματική της απόδοση. Και τέλος, γενικοί δείκτες που μπορούμε να χρησιμοποιούμε στις επενδυτικές δραστηριότητες μας.

Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών:

Δείκτες χρεοκοπίας:

Δείκτες απόδοσης/εκτίμησης μετοχών:

Γενικοί δείκτες: