Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που πρέπει να γνωρίζουμε

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζουμε τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι επενδυτές και όσοι ασχολούνται με τη διαχείριση επιχειρήσεων. Συμπεριλαμβάνονται δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών που αποδεικνύουν την παραγωγικότητα μιας εταιρείας σε σχέση με το κεφάλαιο που απαιτεί. Οι δείκτες χρεοκοπίας δίνουν μία αίσθηση για την χρηματοοικονομικοί υγεία μιας εταιρείας και πόσο κοντά βρίσκεται στην πιθανότητα χρεοκοπίας. Οι δείκτες απόδοσης/εκτίμησης μετοχών που μας δίνουν μία ιδέα για το τί πιστεύει η αγορά για μία εταιρεία σε σχέση με την πραγματική της απόδοση. Και τέλος, γενικοί δείκτες που μπορούμε να χρησιμοποιούμε στις επενδυτικές δραστηριότητες μας.

Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών:

Δείκτες χρεοκοπίας:

Δείκτες απόδοσης/εκτίμησης μετοχών:

Γενικοί δείκτες:

Free Cash Flow for the Firm (FCFF)

Το free cash flow for the firm (FCFF) είναι το ρευστό χρήμα που παράγει μία εταιρεία κάθε χρόνο αφού αφαιρεθούν όλα τα ρευστά έξοδα.

Το FCFF υπολογίζεται ως εξής:

Free Cash Flow to Equity (FCFE)

Το free cash flow to equity (FCFE) είναι το ρευστό χρήμα που παράγει μία εταιρεία για τους μετόχους κάθε χρόνο. Δηλαδή είναι το ρευστό που μένει στην εταιρεία αφού πληρώσει τα λειτουργικά έξοδα, φόρους, κόστος δανεισμού, και τα κεφαλαιουχικά έξοδα συμπεριλαμβάνοντας και την αλλαγή στο κεφάλαιο κινήσεως.

Το FCFE υπολογίζεται ως εξής:

Return on sales (ROS)

Το return on sales (ROS) είναι χρηματοοικονομικός δείκτης αποδοτικότητας μίας εταιρείας γνωστός και ως operating profit margin (περιθώριο λειτουργικού κέρδους).

Το return on sales (ROS) υπολογίζεται ως εξής:

Spread

Τα spread είναι μία μέθοδος μέτρησης της απόδοσης επενδύσεων ή του κόστος δανεισμού που βασίζεται στην ιδέα ότι όλα τα προϊόντα συγκρίνονται με κάποιο προϊόν χαμηλού κόστους. Η διαφορά της απόδοσης ή του κόστους ενός προϊόντος με το βασικό προϊόν χαμηλού κόστους ονομάζεται spread.

Για παράδειγμα, αν το κόστος δανεισμού μιας χώρας της Ευρώπης είναι 5% και το κόστος δανεισμού της Γερμανίας είναι 2% τότε το spread είναι 3% (5% – 2%).

Είναι παράδοση τα spread να καταγράφονται σε basis points (μονάδες βάσης). Η 1 μονάδα βάσης είναι 0.01%. Δηλαδή η διαφορά 3% στο παράδειγμα είναι 300 basis point (ή 300 bps).

Για τα τελευταία spread Ελληνικών ομολόγων επισκευτείτε τη σελίδα Epitokia.gr.

Λέξεις κλειδί: spreads, σπρεντ, σπρεντς, σπρέντ, σπρέντσ, σπτρέντς, σπρεντς, μοναδες βασης, μοναδα βασης

Αποπληθωρισμός (deflation)

Ο αποπληθωρισμός είναι η σταδιακή μείωση των τιμών λόγο μείωση της ποσότητας των χρημάτων που κατέχει η αγορά. Η μείωση της ποσότητας χρημάτων μπορεί να είναι αποτέλεσμα μειωμένων κρατικών επενδύσεων ή μειωμένων δαπανών νοικοκυριών που μειώνουν την κατανάλωση.

Σε περιόδους αποπληθωρισμού η ανεργία είναι συνήθως αυξημένη και μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική κρίση και κρίση ρευστότητας.

Το αντίθετο και πιο συχνό φαινόμενο είναι ο πληθωρισμός.

Nikkei 225

Το Nikkei 225 είναι δείκτης του Ιαπωνικού χρηματιστηρίου που ακολουθεί τις τιμές των 225 μεγαλύτερων Ιαπωνικών εταιρειών.

Οι 225 μεγαλύτερες εταιρείες συνολικά έχουν σχεδόν το 75% της κεφαλαιοποίησης του Ιαπωνικού χρηματιστηρίου (του Tokyo Stock Exchange).

Debt-service coverage ratio

Το debt-service coverage ratio (DSCR ή debt coverage ratio) είναι η αναλογία των καθαρών εσόδων μίας επένδυσης ή εταιρείας σε σχέση με το κόστος συντήρησης χρέους.

Σε κάθε περίπτωση, είτε αναλύουμε μία ολόκληρη εταιρεία ή μία μόνο επένδυση, αν τα καθαρά έσοδα δεν ξεπερνούν το κόστος του χρέους τότε το DSCR έχει τιμή μικρότερη του 1 και η εταιρεία η ή επένδυση βρίσκεται σε κατάσταση χρεοκοπίας.

Το DSCR υπολογίζεται ως εξής:

Στην περίπτωση κρατικού χρέους, το DSCR υπολογίζεται και με βάση τις εξαγωγές αντί για τα καθαρά έσοδα του κράτους. Υπολογίζοντας το DSCR με αυτό το τρόπο καταλαβαίνουμε αν μία χώρα εξάγει προϊόντα για να καλύψει τη συντήρηση του κρατικό χρέος σε συνάλλαγμα.

Φούσκα στις τιμές ακινήτων υπάρχει και υπολογίζεται στο 20-30% των τιμών του 2010

Τις μέρες της δραχμής ένας δημόσιος υπάλληλος είχε μισθό 900€ το μήνα (περίπου 300.000 δρχ.) κατά μέσω όρο. Σήμερα ο ίδιος υπάλληλος πληρώνεται 1.400€, δηλαδή έχει αυξηθεί ο μισθός του κατά 500€ (+56%). Ένα διαμέρισμα 50 τ.μ. σε καλή περιοχή της Αθήνας εκείνες τις μέρες κόστιζε 60.000€ (περίπου 20.000.000 δρχ.). Σήμερα το ίδιο διαμέρισμα κοστίζει 130.000€, δηλαδή έχει αυξηθεί η τιμή του κατά 70.000€ (+116%).

Οι μισθοί αυξήθηκαν 56% και οι τιμές ακινήτων 116% δημιουργώντας τη φούσκα στις τιμές των ακινήτων που έχει αρχίσει την αργή υποχώρησή της.

Πόσο θα μπορούσαν να υποχωρήσουν οι τιμές;

Η φούσκα ήταν αποτέλεσμα του υπέρογκου δανεισμού της χώρας μας που, για την επόμενη δεκαετία τουλάχιστον, δεν θα υπάρχει όπως και δεν υπήρχε πριν την υιοθέτηση του Ευρώ. Χωρίς τον υπέρογκο δανεισμό οι τιμές των ακινήτων θα ακολουθούσαν την πορεία των μισθών. Δηλαδή το διαμέρισμα που κόστιζε 60.000€ το 1999 θα κόστιζε τώρα +56% ή 94.000€. Σε σύγκριση με την τιμή φούσκας στα 130.000€, τα 94.000€ είναι -28%. Η φούσκα δηλαδή υπολογίζεται στα 20-30% των τιμών ακινήτων.